14/2/11

Αναγνωρίστηκαν τα πρώτα πτυχία franchise


Τα πρώτα πτυχία franchise, δηλαδή αποφοίτων κολεγίων που συνεργάζονται με άλλα ιδρύματα σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. μέσω δικαιόχρησης, αναγνώρισε το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).
Μεταξύ των εν λόγων πτυχίων που αναγνωρίστηκαν είναι και το "Maitrise", το οποίο απονέμεται από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο PARIS13. Η περίπτωση αναγνώρισης αφορά σε φοιτήτρια, φοίτησε σε αθηναϊκό Κολέγιο, το οποίο λειτουργεί ως παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Αθήνα και η οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμα του Οικονομολόγου στην Ελλάδα.
Το συνεργαζόμενο με το γαλλικό πανεπιστήμιο Κολέγιο, με ανακοίνωσή του καλεί το Δ.Σ. του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) να εκδώσει απόφαση, με την οποία θα ξεκαθαρίζει "ότι δεν θα εξετάζεται πλέον ο τόπος τέλεσης των σπουδών πτυχιούχων ομοταγών Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι τα franchise διπλώματα έχουν την ιθαγένεια του κράτους-μέλους που τα απονέμει και δεν συνιστούν ελληνικούς τίτλους σπουδών".
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου